Søg
Close this search box.

Læreplanstemaer

I Skipper SFO har vi valgt at tænke de seks læreplantemaer ind, når vi tilrettelægger aktiviteter med børnene. De seks læreplanstemaer er udarbejdet af børne – og socialministeriet for at sikre, at børns hverdag er præget af aktiviteter og oplevelser, som giver børnene de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Vi har valgt at arbejde med læreplanstemaerne til trods for, at vi ikke er pålagt dette af den gældende lovgivning på området, da vi mener, at det giver god mening i forhold til det, vi ønsker at tilbyde de børn, som går i Skipper SFO.

De seks læreplanstemaer er;

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer