Søg
Close this search box.

Årets gang

August

Første skoledag efter sommerferien 2023 er torsdag den 10. august

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang,

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her har nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

Skipper Clement Skolen deltager i Ultra Skolepokalen, skolernes landsdækkende fodboldturnering, med et drengehold og et pigehold.

Det er elever fra 7., 8. og 9. årgang, der kan deltage på holdet.

September

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang og stageklasserne.

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her har nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

Skolen arrangerer Skipperløbet en eftermiddag i september . Der er mødepligt for alle.

Denne dag tæller som 2 skoledage.

I starten af september er der skolefotografering. Alle elever bliver fotograferet enkeltvist, ligesom der bliver taget klassebilleder.

Hvis man ønsker det, kan der tages søskendebilleder

De personlige billeder bruges i Skoleintra. Billederne kan købes via skolefotografen.

Hvert år oprettes to nye 0. klasser á 20 elever. 

På mødet orienteres om indholdet i vores 0. klasser, skolens værdier og forventninger. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Der tales om overgangen fra børnehave til skole.

Hvert år tages elever ind til en ny 7. klasse, så der er tre klasser på årgangen.

De nye klasser består af både tidligere og nye elever. 

På mødet orienteres om indholdet i vores 7. klasser, skolens værdier og forventninger.

Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Hvert år oprettes fire klasser i vores 10. klassecenter på Vesterbro – kaldet Euroclasses.

På mødet orienteres om indholdet i vores 10. klassers forløb. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Oktober

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

EuroClass rejser på en længere studietur til Hannover, Bruxelles og Oxford – 28. september til 13. oktober.

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

I samarbejde med UU-Aalborg holdes en orientering om ungdomsuddannelserne for forældre.

Efterårsferien er altid i uge 42

November

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

9. og 10. årgang har en terminsprøve i uge 45 i fagene dansk, engelsk, tysk og matematik.

Ved terminsprøven får eleverne mulighed for at prøve, hvordan de skriftlige prøver afvikles i maj måned.

Resultatet af terminsprøven tæller med i forhold til afgivelsen af standpunktskarakterer i november måned.

Denne karakter er afgørende, når eleverne søger ind på ungdomsuddannelserne.

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

For eleverne på 8., 9. og 10. årgang sker det første gang i november måned.

Disse karakterer bruges til at søge ind på ungdomsuddannelserne.

På den internationale afdeling er der half year exams for Stage-klasserne

Resultaterne af denne half year exam bruges i det kommende karakterblad.

I brobygning er eleverne ude at besøge ungdomsuddannelserne for på den måde bedre at kunne vælge uddannelsesretning.

På UN-day fejres FN internationale børnekonvention.

Undervisningen denne dag handler om, hvilke rettigheder mennesker skal have, og hvordan andre mennesker har det.

Der laves ofte aktiviteter, hvor man kan købe ting, og overskuddet af dagen går til en hjælpeorganisation.

 

I slutningen af november eller starten af december afholdes Juleklippedag. 

Her pyntes skolen til jul, og der julehygges med bl.a. æbleskiver til alle elever.

December

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

Første gang til jul.

Skolens musiske afdeling afholder julekoncert i Vor Frue Kirke.

Den internationale afdeling opfører hvert år en juleforestilling, som alle elever og forældre kan se.

Det er elever fra Stage-klasserne.

Sidste skoledag før juleferie varer fra kl. 8.00 til kl. 11.30.

Der ryddes op i klasserne, og eleverne er til julegudstjeneste i Ansgar Kirken.

Santa Lucia fejres i forbindelse med en morgensamling.

4. årgang laver Lucia-optog.

Januar

Undervisningen starter mandag d. 8. januar 2024.

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Dag med fokus på bøger og læsning.

Der afholdes karrieredag for 9. og 10. årgang.

Karrieredagen foregår således, at forskellige personer kommer og fortæller om deres arbejde, og hvilken uddannelse de har taget.

En gang om året holder skolen åbent hus.

Her udstilles produkter fremstillet i billedkunst.

Februar

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Fastelavn bliver fejret i de små klasser 

Vores hal bliver pyntet op, elever og lærere er klædt ud, og der slås katten af tønden.

Vinterferie afholdelse altid i uge 8.

Marts

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Skolebestyrelsen består af 7 valgte medlemmer – 5 forældre- og 2 medarbejderrepræsentanter.

Alle vælges for 2 år, dog ikke således at alle udskiftes på en gang.

I forbindelse med valget har hver forælder 1 stemme – uanset hvor mange børn man har på skolen.

Hvis man stemmer på mere end 1 kandidat, vil stemmeafgivelsen blive erklæret ugyldig.

April

Hvert år er der emneuge i ugen op til påske.

Emneugen og skolefesten holdes i samme uge, og temaet for emneuge udspringer af det skuespil, som opføres til skolefesten. I år er skuespillet “Løvernes Konge”.

Der er skolefest for 0. – 8. årgang om torsdagen i ugen før påskeferien.

De afsluttende prøver for Stage 8, 9, 10 og 11.

3. april – 10. april

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Generalforsamlingen er en orientering fra skolens bestyrelse til forældrene.

Der vil også være en spændende foredragsholder, som behandler et aktuelt emne.

Maj

8. årgang er til både skriftlige og mundtlige årsprøver.

De er til skriftlig årsprøve i dansk og matematik.

De mundtlige årsprøver er i dansk og engelsk og simulerer en rigtig eksamenssituation. 

På denne måde har alle vores elever en forståelse for, hvad det vil sige at gå til en mundtlig prøve og har gjort sig nogle erfaringer med hvilke strategier, der virker for dem, før de skal til de afgørende prøver i 9. klasse.

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

8., 9. og 10. årgang får udleveret 2. standpunktskarakter inden afgangsprøverne starter.

Afsluttende eksamen for Stage 7-8-9 og 10.

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang afholdes, inden de mundtlige prøver begynder.

Eleverne er udklædte og feststemte, og hallen er pyntet til en festlig dag.

Der spises morgenmad, uddeles priser og kastes flødekarameller til de mindre elever, inden skolen forlades omkring middagstid.

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her

Danmarks befrielse fejres med lys i skolens vinduer.

Skriftlige afgangsprøver – prøveperiode og andre oplysninger kan findes på dette link

Læs UVM’s folder.

Juni

Hvert år optager vi elever til en ny 7. klasse.
De 2 nuværende 7. klasser brydes op og der dannes 3 . nye 7. klasser.
I den forbindelse laves arrangementer, som skal ryste klassen og klasserne sammen.

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her

4. -8. klasserne får udleveret årskarakterer i slutningen af skoleåret.

Der er idrætsdag for alle skolens elever den sidste torsdag i skoleåret.

Afgangeleverne bliver fejret med dimission i skolens hal.

Der er underholdning, taler, uddeling af eksamensbeviser samt spisning.

Denne dag er en dag for klassen og dens klasselærer

Dagen arrangerer i fællesskab af elever og klasselærer.

Dagen foregår normalt den sidste onsdag i skoleåret.

Sidste dag før sommerferie afsluttes med en skolegårdfest, hvor der er boder og underholdning et par timer – bl. a. spiller lærerne fodbold mod 8. klasses eleverne.

Dagen afsluttes 11.25 med, at skolelederen ønsker alle en god ferie.

Juli

SFOen er åben i den første og sidste uge af skolens ferie – ved feriebetaling.

De øvrige (midterste) uger af sommerferien holder SFOen lukket

Skolen holder lukket hele ferien – kontoret holder åbent i første og sidste uge.