Søg
Close this search box.

Skipper Clement Skolen
Den internationale afdeling

Skipper Clement Skolens internationale afdeling er Nordjyllands eneste internationale grundskole, hvor danske såvel som udenlandske elever undervises sammen efter de internationale læseplaner udviklet af Cambridge International. Al undervisning – naturligvis undtaget dansk og fremmedsprog – foregår på engelsk, og der er fokus på flersprogethed og kulturel mangfoldighed.

Vores elever er børn af udenlandske familier, der bor i Nordjylland, enten i en periode på grund af arbejdet eller permanent, og danske familier, hvor forældrene ønsker at give børnene en international skolegang, der eksempelvis gør det muligt for børnene at fortsætte skolegangen i udlandet.

Afdelingen har elever i aldersgruppen fra 5 til 17 år, og allerede fra indskolingen introduceres børnene til engelsk som andetsprog, ligesom de lærer dansk. Fra eleverne er 9 år, begynder de at lære spansk, og to år efter bliver de introduceret for tysk. Når vores elever er 16 år, behersker de foruden deres modersmål engelsk og dansk flydende og forstår og taler spansk og tysk til hverdagsbrug.
Foruden sprog lægger afdelingen stor vægt på matematik og science.

Det er i øvrigt muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve i dansk som enkeltfag, selv om vi følger Cambridges’ eksamenssystem i de øvrige fag. Vores elever har mulighed for at gå til eksamen i op til ni fag på IGCSE-niveau. IGCSE står for The International General Certificate of Secondary Education og er adgangsgivende til gymnasier og high schools over det meste af verden, herunder også i Danmark.

Læs mere om Skipper Clement Skolens internationale afdeling på vores særlige hjemmeside – hvor du også kan kontakte os for at høre mere.