Søg
Close this search box.

Ansøgning om optagelse

Skipper Clement Skolen optager hvert år nye elever til 0. klasse, 4. klasse, 7. klasse og 10. klasse samt løbende, hvis der opstår enkelte ledige pladser. Alle, der søger om optagelse på skolen, bliver registreret i et ventelistesystem. Til klasserne 0.-9. opfordrer vi til, at man tilmelder sig ventelisten i god tid– gå til ventelisten.

Ansøgning om optagelse
Der er 3 trin i en eventuel optagelse på skolen:

  1. Udfyld onlineansøgningen
  2. Eleven optages herefter på venteliste til den ønskede klasse
  3. Inden evt. optagelse på skolen vil I blive kontaktet for at deltage i optagelsesproceduren – se nærmere nedenfor

 

Optagelsesprocedure
Før optagelse inviteres elev og forældre til samtale og/eller informationsmøde med en af skolens ledere. Formålet med samtalen er at afklare forventningerne til hinanden og til skole-hjem-samarbejdet. Det er vigtigt, at begge parter er enige om, at det er en god ide at blive elev på Skipper Clement Skolen. Inden optag vil ansøger ligeledes modtage skolens kontrakt, som skal underskrives og returneres.

Efterfølgende giver vi besked om optagelse, men desværre også af og til afslag til de elever, vi ikke kan hjælpe i forhold til det ønskede klassetrin. Disse vil samtidig få tilbud om stadig at stå på en aktiv venteliste.

NB: Får man tilbudt en plads, man ikke ønsker at tage imod, vil man blive slettet af ventelisten. Ønsker man pladsen senere, vil der være mulighed for at skrive sig op på ventelisten igen, men tidligere anciennitet på ventelisten følger ikke med.

Spørgsmål til optagelse

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om klasser og ventelister, kan du sende en e-mail på [email protected] eller ringe/sende mail til følgende:

For optag i den danske afdeling fra 0.-9. årgang: Anne Krogh Rye, leder af den danske afdeling: 41320051 / [email protected]

For optag i den danske afdeling 10. årgang: Claus Gaihede, koordinator for 10. kl.: 22279043 / [email protected]

For optage i den internationale afdeling: Jenny Rohd-Thomsen, leder af den internationale afdeling: 41320053 / [email protected]

– gå til ventelisten.