Søg
Close this search box.

EuroClass
et gymnasieforberedende
og spændende 10. skoleår

Læs om kommende 10. klasse, 24/25, i denne brochure.

Euroclass er Skipper Clement Skolens bud på en ”anderledes” 10. klasse. Vi er en boglig skole, der giver plads til de elever, der ønsker at forberede sig til gymnasiet, men vi er også et tilbud til de elever, der har faglige udfordringer – elever, der skal have finpudset nogle færdigheder.

Som noget nyt i EuroClass kan du komme i en klasse med andre sportsinteresserede, så hvis du har stor interesse i sport og dyrker sport på et seriøst niveau, kan du komme i en klasse, hvor der tirsdag og torsdag morgen er plads i skemaet til morgentræning, som kan arrangeres af idrætsklubben såvel som skolen, afhængigt af hvad klubben ønsker/tilbyder.

Udover morgentræning vil der være frihed til træningslejre/turneringer, ligesom vi giver længere frister til bl.a. afleveringer.

Vi har alle sammen forskellige behov, og det imødekommer vi i Euroclass på Skipper Clement Skolen bl.a. ved at have niveaudeling i fagene matematik, tysk og engelsk, hvor eleverne i de tre klasser fordeles på fire hold efter fagligt niveau, så vi kan støtte dem, der har brug for en ekstra hånd og udfordre dem, der har nemt ved faget.

Eleven i Euroclass forventes at tage ansvar for egen læring og vise engagement og initiativ.

I Skipper Clement Skolens Euroclass gennemføres naturligvis folkeskolens 10. klasse, men derudover får eleverne nogle anderledes fag, der gør dem klogere på verden omkring sig.

Det er også skolen, hvor eleverne modnes og finder ud af, hvilken vej de ønsker at gå efter 10. klasse.

Vi er skolen for dem, der vil. Vi stiller krav til os selv, til vore elever og til samarbejdet med forældrene.

Vi vægter bl.a.:

  • Ro i klasserne og kvalitet i timerne
  • Høj faglighed
  • Ansvarlighed og konsekvens
  • Gensidig respekt
  • Elevernes selvstændighed

I løbet af skoleåret skal vi på en studierejse, der bringer os til bl.a. Hamborg og Bruxelles, hvor vi besøger EU samt til Oxford i England, hvor eleverne går i sprogskole i knap to uger. De bor hos en engelsk familie, så de får oplevelsen af, hvordan en engelsk familie bor og viden om den engelske kultur.

På turen får vores elever sat en masse billeder på den undervisning, som de har på skolen.

Vil du vide mere om Euroclass/10. klasse på Skipper Clement Skolen, så kontakt:

Koordinator Claus Gaihede

tlf: 2227 9043

Mail: [email protected]

eller kontakt skolens kontor

ved Maria Buus Jensen på 4132 0063

Mail: [email protected]

Mathilde fortæller om at blive gymnasie-parat på Skipperen

Christian fortæller om skolerejsen