Skipper Clement Skolen
Internationalt miljø, dansk skole

Skipper Clement Skolens danske afdeling er skolens rygrad, den oprindelige privatskole med rødder tilbage til 1876. Her går hovedparten af skolens godt 800 elever fra 0. til 10. klasse på en skole, hvor vi vægter uddannelse til en global fremtid gennem fokus på bl.a.:

  • Høj faglighed
  • Kreativitet
  • Ansvarlighed og konsekvens
  • Gensidig respekt
  • Elevernes selvstændighed

Vi er en del af et internationalt miljø på skolen, og sprogundervisningen prioriteres højt. Eleverne lærer fremmedsprog tidligt, og vi kan se, det bærer frugt.

Samtidig lægger vi også vægt på kreativitet, og vi har eksempelvis et dramahold, som vi er stolte af. Vi har musikundervisning to gange ugentlig og svømning fra 3. klasse. Både hjerne, krop og sanser bliver udfordret.

Skipper Clement skolen er, hvad vi gør den til i fællesskab. Vi har forældre og elever, der aktivt har tilvalgt skolen. De er engagerede, og det kan mærkes – på den gode måde. Vi har engagerede lærere, der har linjefag i de fag, de underviser i. De er tydelige i deres undervisning og samarbejder med hinanden og med forældrene.

Vi vil have ro i klasserne og kvalitet i timerne, og det har vi. Vi har også tryghed. På 0. årgang er der for eksempel to voksne til stede i hovedparten af timerne. Trygheden giver lyst til at lære, og 0.-klasserne har både dansk og matematik på skoleskemaet, og de elsker det.

I indskolingen har vi to-lærer ordning i alle timer placeret efter middagspausen. Vi har alle sammen forskellige behov, og det imødekommer vi på Skipper Clement Skolen bl.a. ved, at de ældste klasser i udvalgte fag undervises efter fagligt niveau, så vi kan støtte dem, der har brug for en ekstra hånd, og udfordre dem, der har nemt ved faget.

Kontakt os gerne, og hør mere om den danske afdeling.