Søg
Close this search box.

Skolens formål

Vi ønsker – i et trygt arbejdsmiljø – at skabe de bedste betingelser for den enkelte elevs faglige og personlige udvikling mod et samfund i konstant forandring. 

Overordnet anerkender vi FN’s Konvention Om Børns Rettigheder, som trådte i kraft den 2. september 1990. Skolens kultur, herunder regler, rammer og principper er udformet og praktiseres i overensstemmelse med denne konvention. 

Formålsformuleringens overordnede gennemførelse 

Undervisning på et højt fagligt niveau

Velkvalificerede og engagerede medarbejdere

Konsekvens og klart definerede rammer og principper

Forpligtende skole/hjemsamarbejde – herunder overholdelse af skolens samarbejdsregler

Krav til hinanden – fagligt og socialt

Udvikling af kendskab til – og anerkendelse af – vigtige emner som grundloven (herunder demokrati og ytringsfrihed), ansvarsbevidsthed, respekt og tolerance

Udvikling af selvstændighed og evne til kritisk stillingtagen

Udvikling af kreativitet

Skolen har en klart defineret og konsekvent politik til imødegåelse af mobning, samt et beredskab i forbindelse med sorg og kriser.

Formålsformuleringens gennemførelse i daglig praksis 

Centrale bestemmelser 

Undervisningen er baseret på bestemmelserne i Friskoleloven og Folkeskoleloven (Fælles Mål og prøvebestemmelserne) samt for den Internationale afdelings vedkommende på Cambridge International Examination Curriculum. 

Deltagelse i pædagogiske aktiviteter I overensstemmelse med artiklerne 13, 28 og 29 i Konventionen skal alle elever deltage i alle skolens aktiviteter incl. specielle arrangementer udenfor normal skoletid.

Med henvisning til ovenstående og artiklerne 30 og 31, kan eleven – efter ansøgning og godkendelse af skolens ledelse – fritages af religiøse årsager i flg. tilfælde: Deltagelse i religiøst forkyndende aktiviteter som f.eks. gudstjeneste. Tilstedeværelse på skoledage, som falder på anerkendte religiøst betingede fridage i elevens religion. Deltagelse i lejrskoler og overnatninger.