Søg
Close this search box.

Skipper SFO

Skipper SFO – et godt sted at være

Efter endt skoledag byder Skipper SFO velkommen til en eftermiddag med forskellige aktiviteter og samvær med skolekammerater på kryds og tværs af årgange og med engagerede pædagoger.

Skipper SFO er et tilbud til alle børn fra 0.-3. Klasse, samt S1-S4.

Til de ældre børn i 4.-5. Klasse/S5-S6 har vi Skipperklubben.

I Skipper SFO værner vi om børnenes fritid og retten til at vælge blandt en række aktiviteter tilrettelagt af pædagogerne med børnenes trivsel og personlige samt sociale udvikling for øje.

Eksempler på dagligdagsaktiviteter;

  • Udeaktiviteter i sandkassen, mooncars, fodboldspil, bål mv.
  • Kreativ udfoldelse i træværksted med perler, maling, glaskunst
  • Mulighed for forskellige lege med kammeraterne,  legobygning, dans, spil og forskellige konstruktions- og rollelege

 

Herudover har vi særlige arrangementer og temauger spredt ud over året. Eksempelvis OL-uge, cirkusuge, juleværksted, julefest, Halloween, madlavning, forskellige turneringer, rollespil, sommerfest, naturuge, markedsdag.